Huisregels Van der Valk Hotel Delft A4

Welkom in Van der Valk Hotel Delft A4! Allereerst hartelijk dank voor het boeken van een kamer in ons hotel. Onze taak is er op toe te zien dat onze kamers zo netjes en schoon mogelijk blijven.
Om een aangenaam en veilig verblijf voor alle gasten te waarborgen, verzoeken wij u zich aan de volgende regels te houden:

Algemene regels

Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij het management melden.

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • I.v.m. brandveiligheid is het niet toegestaan om kaarsjes te branden op de kamers en of gangen.
 • Huisdieren zijn alleen toegestaan in onze hotelbar en op ons terras.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Voor reserveringen voor onze suites rekenen wij standaard een borg van €250,-. Voor overige kamerboekingen behouden wij het recht voor om u bij inchecken ook een borg van €250,- te laten betalen.
 • Respecteer de rust van de andere gasten.
 • Laat bij vertrek de kamer(s) netjes en uiteraard zonder schade achter.
 • Check out tijd is 11:00 uur. Graag ontvangen wij de sleutelkaart retour. Indien u later wenst uit te checken dan 11:00 uur kunt u vooraf tegen betaling uw kamer verlengen met dag gebruik. Dit is alleen op basis van beschikbaarheid en dient vooraf gereserveerd te worden bij de receptie.
 • Het filmen van personeel is niet toegestaan en hiermee schendt u de wet van de privacy.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Van der Valk Hotel Delft A4 is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Van der Valk Hotel Delft A4 stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De directie en management van Van der Valk Hotel Delft A4 verwacht van haar gasten dat zij zich tijdens het verblijf opstellen met respect voor de overige gasten.

Het is verboden om 

 • Nooduitgangen te gebruiken als (normale) in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Delft A4 kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel of op het terrein van het hotel. Bij inbeslagname en/of het aantreffen van lachgastanks zijn wij genoodzaakt €150,00 afvoerkosten per tank in rekening te brengen.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer personen op de kamer te verblijven dan het aantal bedden wat zich in de kamer bevindt.
 • Maaltijden van buitenaf in het hotel te laten bezorgen.
 • Betaald gasten op de kamer te ontvangen ten behoeve van seksuele activiteiten
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Van der Valk Hotel Delft A4. Bij het niet navolgen van deze regels, kan besloten worden politie en justitie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel behoudt zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag.


Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden